با حکم هیأت تجدیدنظر؛ سارا سیاه پور، فعال صنفی معلمان از کار برکنار شد .

 


#سارا_سیاه_پور، فعال صنفی معلمان در چهارم بهمن ماه توسط شعبه یکم هیأت تجدیدنظر به حقوق اداری کارمندان استان البرز 

شش ماه بلا تکلیفی در زندان شیبان اهواز

#روح‌الله_خسروی شهروند ممنوع‌شده #ایذه مدت شش ماه گذشته را با بلاتکلیفی کامل در #زندان_شیبان_اهواز اسپری کرده است.  

وضعیت فاصله طبقاتی حتی در زباله گردها هم آشکار شده است.


 یک هموطن با ارسال این ویدیو از شهر  #گرگان میگوید: 

وضعیت کودک کار در بلوچ


 شهروندی با ارسال ویدئو صحنه ناراحت کننده ای از یک #کودک_کار #بلوچ در خیابان امیر المومنین #زاهدان را نشان می دهد که در پیاده رو در گونی از سرمای زمستانی ذخیره شده و در حال حاضر است. 

اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب 10 دسامبر 1948)

اعلامیه جهانی حقوق بشر از آنجا که بازشناسی حرمت ذ...